Chỉ may bao bì

chỉ may PE

Chỉ tơ vắt sổ

chỉ, sợi các loại

Dây thun dệt

thông tin liên hệ
Dương Xuân Huy
Sales - 0934 660 606

Hà Thị Quỳnh
Sales - 091 6060 990

CHỈ MAY BAO BÌ

Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Sợi Chỉ May Bao Bì Lúa Gạo, Mía Đường
Sợi Chỉ May Bao Bì Lúa Gạo, Mía...
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Sợi Chỉ May Bao Bì Túi Xi Măng
Sợi Chỉ May Bao Bì Túi Xi Măng
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE
Chỉ May Bao Bì PE

CHỈ MAY PE

Chỉ May PE 40
Chỉ May PE 40
Chỉ May PE 40
Chỉ May PE 40
Chỉ May PE 40
Chỉ May PE 40
Chỉ May Bao Bì Các Loại
Chỉ May Bao Bì Các Loại

CHỈ TƠ VẮT SỔ

Chỉ Tơ Vắt Sổ Đen
Chỉ Tơ Vắt Sổ Đen
Chỉ Tơ Vắt Sổ Trắng
Chỉ Tơ Vắt Sổ Trắng
Chỉ Tơ Vắt Sổ Trắng
Chỉ Tơ Vắt Sổ Trắng
Tơ Vắt Sổ Polyester
Tơ Vắt Sổ Polyester

CHỈ, SỢI CÁC LOẠI

Dây Giày
Dây Giày
Dây Giày
Dây Giày
Dây Lé
Dây Lé
Dây Lé
Dây Lé
Dây Lé
Dây Lé
Sợi Chi Dệt Chiếu Nhựa
Sợi Chi Dệt Chiếu Nhựa
Sợi Chỉ Ngành Đan Móc
Sợi Chỉ Ngành Đan Móc
Chỉ Dù
Chỉ Dù

DÂY THUN DỆT

Chun Bản
Chun Bản
Chun Bản
Chun Bản
Chun Bản Dệt Kim
Chun Bản Dệt Kim
Chun Bản Dệt Kim
Chun Bản Dệt Kim