Chỉ may bao bì

chỉ may PE

Chỉ tơ vắt sổ

chỉ, sợi các loại

Dây thun dệt

thông tin liên hệ
Dương Xuân Huy
Sales - 0934 660 606

Hà Thị Quỳnh
Sales - 091 6060 990

Sợi chỉ may bao bì lúa gạo, mía đường

Sợi Chỉ May Bao Bì Lúa Gạo, Mía Đường
Sợi Chỉ May Bao Bì Lúa Gạo, Mía...