Chỉ may bao bì

chỉ may PE

Chỉ tơ vắt sổ

chỉ, sợi các loại

Dây thun dệt

thông tin liên hệ
Dương Xuân Huy
Sales - 0934 660 606

Hà Thị Quỳnh
Sales - 091 6060 990

Sợi chi dệt chiếu nhựa

Sợi Chi Dệt Chiếu Nhựa
Sợi Chi Dệt Chiếu Nhựa